Homepage Your hosting
 

Why NETHOST?

Because you need qulity, reliability and security.
We are the company that has broad and altruistic view on technologies. We invest huge summs in continous development and research. That is the reason why we can offer truly flexible solution for your needs. We possess rich experience, individual development and broad portfolio of services mainly suited for increasing your profit and decreasing risks associated with running your applications in the Web.

Customer section

Vyšší zabezpečení s ohledem na GDPR

Při průběžném plnění plánu na zvyšování bezpečnosti našich služeb, přípravy na certifikaci ISO 27001 a ISO 27002 a v neposlední řadě s ohledem na nadcházející účinnost nařízení Evropské unie GDPR, neustále inovujeme bezpečnostní opatření.

Nově pro zvýšení kontroly nad fyzickým přístupem nasazujeme k elektromagne­tickým kontaktům trhací plomby. A to nejen na rackové skříně, které jsou osazeny zámky IV. bezp. tř. s unikátním klíčem, ale i na kryty serverů chránící přístup k diskům.Jedná se o jedno z mála vylepšení na kterých průběžně pracujeme tak, aby k 1.4.2018 byly naše postupy, systémy a fyzické zabezpečení serverů v souladu s GDPR a příslušnými ISO normami.

V případě Vašich dotazů na soulad všech našich služeb s touto směrnicí, nás prosím kontaktujte na obchod@nethost.cz. Případně k Vám vyšleme našeho pracovníka, který Vám odprezentuje ucelený soubor všech existujících ale i nově přijatých opatření.