Homepage Your hosting
 

Why NETHOST?

Because you need qulity, reliability and security.
We are the company that has broad and altruistic view on technologies. We invest huge summs in continous development and research. That is the reason why we can offer truly flexible solution for your needs. We possess rich experience, individual development and broad portfolio of services mainly suited for increasing your profit and decreasing risks associated with running your applications in the Web.

Customer section

Návrh nařízení EK proti online propagaci terorismu

Provozovatelé internetových služeb budou mít pravděpodobně novou povinnost, která vyplývá z návrhu nařízení Evropské komise. Dle tohoto návrhu je provozovatel povinen smazat obsah nebo zamezit přístup k obsahu spojeného s propagací terorismu do jedné hodiny od nahlášení úřady. Přibudou tak další povinnosti k již existujícím v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti. A to nejen po stránce administrativní a technologické zvyšující provozní náklady ale i investiční. Již nyní se připravujeme na zavedení opatření, které si vyžádá specifické technologické řešení a s tím spojené investice.


Evropská komise

Další z povinností je mimo jiné také aktivní bránění v nahrání a šíření takového obsahu na jejich webu. Uchovat veškeré informace o takto odstraněném obsahu včetně obsahu samotného po dobu nejméně 6 měsíců pro potřeby případného vyšetřování. Informovat příslušný úřad o přijatých opatřeních.

Toto nařízení se vztahuje na všechny provozovatele internetových služeb působících v EU, včetně těch, kteří mají sídlo mimo EU.

Zdroj: Lupa.cz