Homepage Your hosting
 

Why NETHOST?

Because you need qulity, reliability and security.
We are the company that has broad and altruistic view on technologies. We invest huge summs in continous development and research. That is the reason why we can offer truly flexible solution for your needs. We possess rich experience, individual development and broad portfolio of services mainly suited for increasing your profit and decreasing risks associated with running your applications in the Web.

Customer section

Další kroky v rámci implementace GDPR

V rámci dokončování plné připravenosti na začátek účinnosti směrnice GDPR a certifikaci ISO 27001, nasazujeme v souladu s implementačním plánem další dílčí opatření. Součástí komplexních opatření je i kapitola kontroly nad fyzickým přístupem k serverům, síťovým technologiím a diskům v šasi serverů.Kromě mechanického zabezpečení (zámky) a elektronické kontroly přístupu je jejich součástí i protokolární kontrola přístupu autorizovaných pracovníků prostřednictvím trhacích plomb.

Tyto postupy jsou součástí návazných opatření zajišťujících kontrolu nad HW se zákaznickými daty. Tato kontrola probíhá po celou dobu životního cyklu tohoto HW. V rámci této kontroly budeme nejpozději k datu účinnosti směrnice GDPR disponovat na všech pobočkách stavebně oddělenými prostory pro skladování, mazání, testování a likvidaci HW obsahujícího chráněná zákaznická data.Prostory budou zajištěny nejen mechanicky v odpovídají bezpečnostní třídě ale i vlastním nezávislým elektronickým zabezpečením včetně kontroly přístupu a 24/7 kamerového systému.