Homepage Your hosting
 

Why NETHOST?

Because you need qulity, reliability and security.
We are the company that has broad and altruistic view on technologies. We invest huge summs in continous development and research. That is the reason why we can offer truly flexible solution for your needs. We possess rich experience, individual development and broad portfolio of services mainly suited for increasing your profit and decreasing risks associated with running your applications in the Web.

Customer section

Nárůst kybernetických útoků po síti

Kybernetické útoky se stávají stále běžnější i v oborech, kde dříve nebývali. Názorným příkladem využití otevřených dat je strojové zpracování výstupů z veřejné databáze provozované Americkou vládou.

Zároveň dle analýz těchto dat shrnutých v článku Journal of Americal Medical Association, rapidně klesá útoků realizovaných prostřednictvím fyzického přístupu k počítačům, serverům nebo paměťovým mediím.


Kybernetické útoky - zabezpečení dat

V ČR díky platnému zákonu č. 181/2014 Sb. a prováděcí vyhlášce v současné době provádí NÚKIB určovací řízení. Aktuálně tak roste potřeba bezpečnostního managementu (ISMS) v rámci kterého je potřeba provádět pravidelné bezpečnostního testování, komplexního řízení bezpečnosti a datových skladů DWH, které dlouhodobě uchovávají forenzní a provozní data.