O nás Fakta a informace

Kde končí vyřazený hardware?

Stávající neutěšené a nestabilní situace na energetickém trhu si nelze nevšimnout. Podepsala se také na řadě IT služeb. Zásadní je zejména trend přesunu IT služeb do cloudových řešení, který současná situace na trhu výrazně akcelerovala. Cloudová řešení si nyní v případě serverových řešení a otázce ekonomické výhodnosti stojí podstatně lépe než kdy dřív.

V našem cloudovém řešení důsledně uplatňujeme tzv. tiering a respektujeme také důležitost dělení infrastruktury na vývojovou (dev), testovací (stage) a produkční část. Vzhledem k tomu, že si velmi zakládáme na spolehlivosti a stabilitě našich služeb, nepřekračuje stáří produkčních fyzických serverů čtyři roky.

To s sebou nese jednak neustálý rozvoj naší infrastruktury a nákup nového hardwaru, a jednak důležitou otázku: co se servery a daty na nich po skončení jejich morální životnosti?

V dnešním příspěvku bychom vám tak rádi odkryli pár „tajemství šéfkuchaře“ souvisejících s nakládáním s hardwarem, jehož provoz již není efektivní, nebo přestal splňovat naše vysoké požadavky na výkon a spolehlivost.

Vyřazení a bezpečné smazání dat

I vzhledem k výše zmíněným změnám na IT trhu a s tím souvisejícím rostoucím počtům konverzí managed služeb a serverhousingových stacků do cloudu ročně vyřazujeme desítky vlastních serverů, které také sami likvidujeme na specializovaném delaboračním pracovišti.


Vyřazené servery Diagnostika a mazání dat

Jako první likvidujeme disky a data na nich. Serverovnu opouští separátně a na již zmíněném pracovišti dochází k nenávratnému smazání dat prostřednictvím k tomu určených certifikovaných zařízení.


Máte-li zájem o certifikovanou a bezpečnou likvidaci disků a dalších paměťových médií, neváhejte nás kontaktovat.


Servery, teď už tedy bez disků, převážíme nejprve do našeho skladu v rámci delaboračního pracoviště, kde jsou umístěny do průmyslových stojanů, podobně jako v běžném datacentru. Zde provádíme diagnostiku a vymažeme také veškeré přístupové údaje (management karty, BIOS). Finální rozhodnutí, co s takto vyřazeným serverem, je buď na nás, pokud je hardware náš, nebo samozřejmě na zákazníkovi, kterému hardware patří.

Delaborační cyklus

Pokud diagnostika doporučí nebo se zákazník rozhodne pro likvidaci, je server označen červenou „páskou smrti“. V opačném případě je server zařazen do testovacího prostředí, kde můžeme sledovat a operovat s HW selháním, nebo zdokonalovat detekci HW chyb dle detekčních protokolů. Díky těmto postupům získáváme cenné know-how, které můžeme uplatnit např. při záchraně dat z řadičů, nebo v případě HW chyb na produkčních serverech.


Servery k likvidaci

Dříve či později ale každý server doslouží i v rámci testovacího prostředí a je tak přirozeně zařazen do delaboračního cyklu.

Delaborační cyklus je certifikovaný proces vedoucí k ekologické likvidaci hardwaru. Dodržením přesně daných postupů takto můžeme recyklovat drahé kovy, železo, ale i recyklovatelné plasty. Jedná se o součást naší dlouhodobé snahy o snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí.

Naše celková strategie ekologické odpovědnosti zahrnuje také využití lokálních FVE elektráren na pracovištích, i využití zbytkového tepla na našem experimentálním pracovišti. Teplo využíváme k vytápění, ohřevu TUV a nevyužitý zbytek pomocí výměníků rozptylujeme v parkovací ploše před budovou tak, abychom okolí neobtěžovali provozem chillerů.

Z důvodu spolehlivosti máme nicméně instalováno 100 % chladící kapacity v trojici nezávislých jednotek ve skladbě N+1.