O nás Fakta a informace

Navýšení kapacit dohledového centra

Průběžné zvyšování úrovně služeb včetně jejich bezpečnostních postupů je naší prioritou a dotýká se i našeho dohledového centra.S rozšiřováním činnosti a záběru našeho dohledu vznikla potřeba kapacitně posílit lidské zdroje. To vše v kombinaci s dlouhodobou epidemiologickou situací nás přivedlo k rozhodnutí vyčlenit další sdílený dohled přímo do budovy security arény. Tímto krokem je kromě vyšší kapacity (8 dohledových míst) zachována i možnost komparativního dohledu napříč 1+1 dohledy bez toho, aby se pracovnici dohledu vzájemně fyzicky potkávali. Po organizační stránce tímto snižujeme pravděpodobnost epidemiologických dopadů (včetně administrativního z popudu hygienické stanice) na chod našeho dohledu jako celku. Nad rámec těchto opatření samozřejmě obsahují všechna místa dohledu nepřímou kontinuální UV-C sterilizaci pro zajištění maximální doplňkové ochrany našich spolupracovníků. Současně s tímto krokem však i nadále pokračujeme v našem objektu s rozšiřováním kapacit security arény, která je řešena jako samostatně stavebně oddělená a přístupná.

Pro stávající zákazníky se nic nemění. Jen v případě předávky serverů prosíme o kontaktování dohledu za účelem zajištění dispozic přejímky serverů mimo pracovní dobu.


Více o dohledovém centru