Homepage Your hosting
 

Why NETHOST?

Because you need qulity, reliability and security.
We are the company that has broad and altruistic view on technologies. We invest huge summs in continous development and research. That is the reason why we can offer truly flexible solution for your needs. We possess rich experience, individual development and broad portfolio of services mainly suited for increasing your profit and decreasing risks associated with running your applications in the Web.

Customer section

Pronájem licencí Microsoft za měsíční poplatky - SPLA


Aktuální nabídku Licencí Microsoft naleznete nyní zde.


Aktualizovaná SPLA smlouva na rok 2012 se společnosti Microsoft

Ceny softwarových produktů v roce 2012 od společnosti Microsoft jsou již známy.

Program Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA) nám umožňuje licencovat produkty této společnosti měsíčně za účelem poskytování služeb a hostovaných aplikací.

Výhody licencování v rámci programu SPLA:

Konkurenceschopné ceny

Ceny programu SPLA zahrnují Software Assurance (právo na upgrade), který poskytovatelům služeb nabízí nejaktuálnější verze produktů, které jsou k dispozici v rámci programu SPLA, za jednu souhrnnou měsíční cenu.

Stabilní ceny

Ke změnám cen v rámci programu SPLA (pokud vůbec) dochází pouze jednou ročně v lednu a úměrně odpovídají změnám cen v programu Microsoft Open License v předchozím roce.

Zajištění práv k používání

Dokument Service Provider Use Rights (SPUR) podrobně popisuje veškerá práva k používání produktů v rámci tohoto programu. Práva k používání produktu platí samostatně pro každou verzi a v průběhu trvání programu se nezmění.

Řízení peněžních toků

Díky programu SPLA mají poskytovatelé služeb téměř nulové počáteční náklady, protože platí pouze za licence použité v každém daném měsíci.

Akademické ceny

V případě poskytování služeb oprávněným vzdělávacím institucím (Qualified Education Customer) jsou na vybrané serverové produkty k dispozici akademické ceny.